Pusat Pembangunan Mahasiswa Holistik dan Kepimpinan Pelajar bertanggungjawab menguruskan program kepimpinan pelajar secara berkala, pengiktirafan atau penganugerahan kepimpinan pelajar, pendaftaran kelab/ persatuan pelajar baharu, pengurusan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP)/ kelab/ persatuan, penyertaan pelajar dalam program anjuran Kementerian, jabatan/agensi kerajaan, syarikat swasta atau badan bukan kerajaan (NGO) dan pengurusan permohonan aktiviti dari kelab/ persatuan pelajar yang berdaftar.

  

KELAB DAN PERSATUAN

Pelajar digalakkan untuk menyertai Kelab dan Persatuan yang berdaftar dibawah Pejabat Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Berikut adalah senarai Kelab dan Persatuan yang boleh disertai iaitu:

 

KATEGORI KEPIMPINAN

KATEGORI PENGUCAPAN AWAM

KATEGORI KEROHANIAN

KATEGORI KEUSAHAWANAN

KATEGORI KEBUDAYAAN

KATEGORI BAHASA

KATEGORI SUKAN

KATEGORI DAYAUSAHA & INOVASI

KATEGORI KESUKARELAWANAN DAN KHIDMAT MASYARAKAT

KATEGORI ANAK NEGERI