PUSAT KOKURIKULUM

 

SEKSYEN KOKURIKULUM BERKREDIT

Kursus kokurikulum berkredit merupakan kursus wajib universiti yang perlu dikuti oleh setiap pelajar. Kursus kokurikulum yang ditawarkan di UMK adalah sebagaimana berikut:-

KOMPONEN

Sukan

Seni Persembahan

Pengurusan dan Ketrampilan Diri

Setiap mahasiswa UMK diwajibkan mendaftar dua (2) kombinasi kursus kokurikulum berjumlah dua (2) jam kredit. Setiap mahasiswa hanya dibenarkan mendaftar satu (1) kursus kokurikulum yang berjumlah satu (1) jam kredit pada setiap semester lazim

 

SEKSYEN BADAN BERUNIFORM