Aktiviti/program kebudayaan yang dianjurkan atau disertai oleh mahasiswa melibatkan pertandingan di peringkat Universiti- Universiti Malaysia (MAKUM), Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, Universiti Awam dan swasta, Persatuan/Kelab Kebudayaan, Syarikat Swasta dan Badan bukan kerajaan. Aktiviti kesenian dan kebudayaan utama yang disediakan oleh UMK adalah: