Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) adalah pejabat yang menguruskan pentadbiran

dan kewangan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni). Pejabat ini turut bertindak sebagai

pusat jalinan kerjasama dengan pihak luar Universiti yang ingin berurusan dengan Universiti berkaitan hal ehwal pelajar.

 

​​​​​​