Terdiri daripada Pengetua, Felo, Pembantu Felo dan Penolong Felo dan dibantu oleh Jawatankuasa Pimpinan Kolej Kediaman (JPKK) di setiap Kampus.

Fungsi dan Peranan