Seksyen Kokurikulum Berkredit

SEKSYEN KOKURIKULUM BERKREDIT

Kursus kokurikulum berkredit merupakan kursus wajib universiti yang perlu dikuti oleh setiap pelajar. Kursus kokurikulum yang ditawarkan di UMK adalah sebagaimana berikut:-

KOMPONEN

Sukan

 • Bola Jaring
 • Bola Sepak
 • Bola Tampar
 • Badminton
 • Bola Baling
 • Golf
 • Tenis
 • Petanque
 • Futsal
 • Pingpong
 • Memanah
 • Taekwando

Seni Persembahan

 • Gamelan
 • Koir
 • Tarian Tradisional
 • Teater
 • Dikir Barat
 • Mak Yong
 • Rebana Kercing
 • Wayang Kulit

Pengurusan dan Ketrampilan Diri

 • Pengurusan Organisasi
 • Pengucapan Awam
 • Kepimpinan dan Motivasi

Daya Usaha dan Inovasi

 • Rekabentuk Weblog
 • Fotografi

Setiap mahasiswa UMK diwajibkan mendaftar dua (2) kombinasi kursus kokurikulum berjumlah dua (2) jam kredit. Setiap mahasiswa hanya dibenarkan mendaftar satu (1) kursus kokurikulum yang berjumlah satu (1) jam kredit pada setiap semester lazim