BAHAGIAN PEMBANGUNAN KERJAYA

Perkhidmatan Kerjaya yang disediakan adalah bagi membantu mahasiswa membuat persediaan dalam menempuhi dunia pekerjaan. Berikut adalah senarai perkhidmatan yang disediakan

  • Kendalian Ujian Minat Kerjaya / Nilai Pekerjaan
  • Latihan Pemantapan Graduan
    • Bengkel Resume
    • Grooming
    • Interview skill