Seksyen Pentadbiran & Kewangan

SEKSYEN PENTADBIRAN & KEWANGAN

Secara umumnya pentadbiran di Pejabat HEPA bertanggungjawab dalam menguruskan segala urusan seperti pentadbiran am, sumber manusia, latihan, perkhidmatan, komunikasi korporat (laman web/buletin/polisi/ panduan/komunikasi pelajar), ruang, laporan rasmi, aduan, keceriaan dan imej pejabat, pengurusan kualiti, urusetia majlis rasmi dan sebagainya.