Fungsi Unit / Pusat HEPA

 

PENTADBIRAN

·    Pengurusan Fail dan Rekod

·    Pengurusan Sumber Manusia HEPA

·    Pengurusan Kualiti & Perkhidmatan HEPA

·    Pengurusan Perhubungan dan Sistem Penyampaian HEPA

·    Pengurusan dan penyelarasan penerbitan HEPA

·    Penyelarasan & pemantauan semua fungsi & aktiviti HEPA

 

KEWANGAN

·    Pengurusan Belanjawan HEPA

·    Pengurusan & Pemantauan urusan perolehan Kewangan HEPA

·    Pengurusan perbelanjaan Tabung Amanah HEPA

·    Pengurusan Fasiliti,  Aset & Inventori HEPA

 

UNIT AKTIVITI & PEMBANGUNAN PELAJAR

 Aktiviti Pelajar Kelab/ Persatuan

•   Penubuhan Kelab dan Persatuan

•   Permohonan kenderaan untuk aktiviti pelajar

•   Aktiviti pelajar di dalam negara

•   Aktiviti pelajar di luar Negara

•   Hari Terbuka Kelab dan Persatuan

•   Insurans & elaun pelajar bagi program mobiliti pelajar ke luar negara

Majlis Perwakilan Pelajar (MPP)

•   Pemilihan MPP

•   Menyelaras Program MPP

Vot 52000 Aktiviti Bukan Akademik

•    Mengurus/ Menyelia Vot 52000 bagi semua PTj

•    Mengumpul Data Perancangan Pembangunan Bajet bagi Setiap PTj

•    Laporan Perbelanjaan

Pembangunan Pelajar

•    Program Anjuran Kelab/ Persatuan

•    Program Kesukarelawan dan khidmat komuniti pelajar

•    Penganjuran kursus & bengkel kepada pelajar kelab/ persatuan

•    Kursus/ bengkel luar

 

UNIT TATERTIB & KEBAJIKAN

 Tatatertib

·    Urusetia Jawatankuasa

Tatatertib Pelajar

·    Mengemaskini pindaan Peraturan-peraturan di bawah AUKU.

·    Penguatkuasaan

Peraturan AUKU dalam kalangan pelajar

Kebajikan Pelajar

·    Skim Tabung Kemalangan & Kematian Pelajar/ Ibu/ Bapa/ Suami/ Isteri/ Anak

·    Surat Akuan Perubatan (GL) dan Pengesahan Tajaan Pelajar

·    Skim Pelajar Bekerja

·    Jawatankuasa Kebajikan Pelajar

·    Menguruskan Permohonan PTPTN dan Kewangan Pelajar OKU

·    Menguruskan Tabung  Amanah Kebajikan dan Kecemasan Pelajar/Bantuan Pelajar/Biasiswa/Zakat

·    Menguruskan Pinjaman  Jangka Pendek

·    Bantuan Khas Pelajar Latihan Industri

·    Pengurusan Pembayaran bil hospital dan tuntutan caj rawatan pelajar

 

UNIT PERUMAHAN PELAJAR

 Pendaftaran, Penempatan & Rekod Pelajar

·    Penempatan Pelajar Baharu

·    Pengemaskinian Data Pelajar

·    Aduan Keroasakan

·    Salinan Kunci Pendua

·    Penerimaan Sewaan Luar

·    Penerimaan Sewaan Pelajar

·    Daftar Keluar Penginapan Pelajar

·    Aduan Kehilangan

·    Penyimpanan Barang Pelajar

·    Mengenalpasti Jumlah Perabot

·    Enrolmen Pelajar

·    Kebersihan Bilik

·    Peraturan Kolej

·    Rayuan Penginapan

·    Aduan Pelajar

·    Pertukaran Bilik Kediaman

·    Pinjaman Peralatan

·    Daftar Keluar Sewaan Luar

Penyelenggaraan

·    PPU/ Vendor

·     Kontraktor Luar

Pentadbiran & Pengurusan

·    Tempahan Bilik Mesyuarat

·    Proses Pembukaan Fail Unit

·    Pengurusan Pendaftaran/ Terima Surat (Dalaman)

·    Pengambilan Memo

Kewangan

·    Panjar Wang Runcit

·    Pesanan Belian

·    Pengurusan Penerimaan Invois

 

PUSAT KOKURIKULUM

 Bahagian Pentadbiran/Pengurusan Kursus Kokurikulum Berkredit Dan Badan Beruniform

 - Pentadbiran & Kewangan

· Pengurusan Kursus Kokurikulum Berkredit

· Pengurusan Badan Beruniform

· Pemilihan & Pelantikan Fasilitator Sambilan

 

UNIT SUKAN

· Pengurusan Bakat

· Pengurusan Aktiviti/ Kejohanan

· Menyediakan Kemudahan

· Kursus Ko-Kurikulum Berkredit

· Kepakaran & Khidmat Pelanggan1

· Pengurusan Fasiliti, Aset & Inventori

· Pengurusan  

Kewangan/

Peruntukan

 

UNIT KEBUDAYAAN

· Pengurusan Bakat

· Latihan & Tunjuk Ajar

· Khidmat Nasihat & Rundingan

· Pengurusan Aktiviti/ Pertandingan

· Pengurusan Fasiliti, Aset & Inventori

· Pengurusan  

Kewangan/

Peruntukan

 

PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI

 Perubatan

· Pengurusan Pesakit luar

· Pengurusan kes kecemasan

· Pasukan Tunggusedia perubatan

 Kesihatan Awam

· Program Saringan Dadah

· Pengurusan Kawalan Wabak

· Pengurusan Perolehan  

Perubatan

· Pengurusan Pinjaman Peralatan Perubatan

· Pemeriksaan Kafetaria

 Pentadbiran Dan Pengurusan

·    Mengurus & mentadbir bahagian/unit serta hal-hal berkaitan dengan staf.

·    Pengurusan fail,rekod dan pentadbiran am

·    Pengurusan Caj Staf dan  

Tanggungan

 

UNIT KAUNSELING, KERJAYA & ALUMNI

 Kaunseling

· Mengurus dan mengendalikan sesi kaunseling

· Aktiviti bimbingan dan kerjaya

· Mengurus Kelab Pembimbing Rakan Siswa & PEMADAM

· Melaksana program jemputan agensi luar/ ceramah dan kendalian kursus

 Kebolehpasaran Graduan & Kerjaya

· Melaksana program penempatan kerjaya

· Program Finishing School

· Permohonan dana program kebolehpasaran graduan

· Jaringan industri bagi program kebolehpasaran graduan

 Alumni

· Program anjuran alumni

· Kemaskini Data alumni 4 kali setahun.

· Membangun Persatuan Alumni.

· Hebahan peluang kerjaya kepada alumni

 Pentadbiran Dan Pengurusan

· Pengurusan fail,rekod dan pentadbiran am

· Pengurusan kewangan UKKA

· Pengurusan persediaan program

· Pengurusan aktiviti kelab PRS/PEMADAM

 

PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI

     Kluster Jaringan Universiti dengan Komuniti, NGO & Parlimen

·    Kluster Pendidikan & Pembangunan Minda

·    Kluster Transformasi Ekonomi & Keusahawanan Sosial

·    Kluster Hubungan Universiti dengan Jabatan Kerajaan

·    Kluster Bencana Alam & Pasukan Penyelamat

Please publish modules in offcanvas position.