Visi dan Misi HEPA

VISI

Peneraju kearah melahirkan graduan yang bercirikan keusahawanan selaras dengan aspirasi Universiti.

MISI

Membina persekitaran serta eko-sistem sosial kondusif yang mampu membentuk sebuah komuniti pelajar berbudaya kesarjanaan bagi melahirkan graduan usahawan yang unggul.