Pusat Ko-kurikulum (Unit Sukan, Unit Kebudayaan dan Unit Ko-kurikulum Berkredit)

 

Pengenalan

Pusat Ko-Kurikulum, Pejabat Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (sebelum ini Unit Sukan, Kebudayaan dan Kokurikulum) telah mula beroperasi di UMK pada Julai 2007. Pusat ini berperanan untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap melalui program sukan dan rekreasi, kebudayaan, kokurikulum secara berterusan berlandaskan pembelajaran serta penerapan nilai kemahiran insaniah bagi melahirkan modal insan yang seimbang dari aspek akademik dan bukan akademik.

 

Fungsi Utama

Pengurusan, pengembangan bakat dan pembangunan kemahiran insaniah melalui aktiviti/program kokurikulum berkredit, badan beruniform, sukan dan kebudayaan.

 

Bahagian Pentadbiran/ Pengurusan Ko-Kurikulum Berkredit dan Badan Beruniform

 • Pentadbiran Am
 • Pengurusan Kursus Ko-Kurikulum Berkredit (KKB)
 • Pengurusan Am Badan Beruniform

Bahagian Sukan

 • Pengurusan bakat
 • Pengurusan aktiviti – luaran dan dalaman
 • Pengurusan kemudahan
 • Pengurusan kewangan/peruntukan

Bahagian Kebudayaan

 • Pengurusan bakat
 • Pengurusan aktiviti – luaran dan dalaman
 • Pengurusan kemudahan
 • Pengurusan kewangan/peruntukan

 

Piagam Pelanggan

 • Memberi peluang kepada pelajar UMK melibatkan diri dalam kegiatan badan beruniform, kebudayaan, sukan, khidmat komuniti, kesukarelawanan, pengucapan awam, keusahawanan, kepimpinan, daya usaha dan inovasi melalui kokurikulum berkredit dan tidak berkredit.
 • Memberi khidmat nasihat, pendedahan dan bimbingan kepada pelajar bagi penganjuran program di peringkat dalam dan luar universiti.
 • Memberi latihan dan mengetengahkan bakat pelajar bagi mewakili UMK dalam pertandingan dan kejohanan antara universiti dan peringkat yang lebih tinggi.
 • Menye­di­akan tenaga pen­ga­jar dan jurulatih yang berkelayakan, berkemahi­ran dan berpengalaman.
 • Memberi maklum balas terhadap tempahan fasiliti dan pinjaman peralatan sukan, kebudayaan dan lain-lain dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima.
 • Memberikan perkhidmatan yang berkualiti, mesra, cekap dan tepat kepada pelanggan.

 

Direktori

Untuk maklumat terperinci, sila rujuk kepada:

 

Pusat Kokurikulum

Kokurikulum Berkredit/ Uniform: 09-7717034

Bahagian Sukan: 09-771 7033

Bahagian Kebudayaan: 09-771 7097

Faks: 09-7717262

 

 

KOKURIKULUM BERKREDIT

Pengenalan

Fokus utama di dalam pelaksanaan kursus kokurikulum berkredit di Universiti Malaysia Kelantan adalah untuk menghasilkan bakal graduan yang mempunyai kemahiran insaniah yang diperlukan dan mampu menghadapi persekitaran kehidupan dan pasaran kerja yang semakin kompetitif kini. Setiap kursus yang ditawarkan berteraskan hasil pembelajaran (learning outcomes) dan mempunyai fokus kemahiran insaniah yang diperlukan.

Ianya cuba dicapai melalui pendekatan pengajaran dan pembelajaran samada secara teori dan amali.  Pembelajaran melalui  pengalaman (Experiantal Learning) berasaskan (problem based learning) dijadikan asas yang penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran kursus-kursus kokurikulum berkredit. Sehubungan dengan itu, kursus kokurikulum disusun dan diselaraskan dalam bentuk yang berstruktur dan lebih komprehensif sepertimana kursus-kursus akademik yang ditawarkan di peringkat fakulti.

Justeru, Kursus Kokurikulum Berkredit di Universiti Malaysia Kelantan merupakan kursus wajib universiti yang perlu dikuti oleh setiap pelajar yang mendaftar sebagai mahasiswa Universiti Kelantan. Kursus ini  wajib diambil oleh setiap pelajar pada setiap semester pada tahun pertama pengajian di Universiti Malaysia Kelantan.

 

Falsafah

Falsafah pendidikan Kursus Kokurikulum Berkredit di Universiti Malaysia Kelantan berteraskan pembelajaran melalui pengalaman yang berfokus  kemahiran Insaniah  untuk melahirkan  modal insan yang seimbang dan berupaya  memenuhi keperluan pasaran pekerjaan.

 

Objektif

 • Menerapkan kemahiran Insaniah di kalangan mahasiswa UMK.
 • Menyuburkan potensi diri mahasiswa sama ada dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor.
 • Menjadikan aktiviti kokurikulum sebagai pelengkap kepada kitaran sosial semasa berada di universiti mahupun setelah bergraduat.
 • Membimbing para pelajar berdikari dan mempunyai ciri kepimpinan serta semangat keyakinan diri.
 • Menjadikan aktiviti kokurikulum sebagai satu kaedah untuk pelajar berinteraksi dan integrasi antara etnik.
 • Menerapkan budaya dan gaya hidup sihat. 

 

PENAWARAN KURSUS KO-KURIKULUM BERKREDIT

 

Kursus-kursus ko-kurikulum berkredit di UMK ditawarkan dalam lima (5) komponen utama, iaitu:

 1. Sukan
 2. Uniform
 3. Seni Persembahan
 4. Pengurusan dan Keterampilan Diri
 5. Daya Usaha dan Inovasi
 1. Sukan

Bil.

Nama Kursus

Kod Kursus

Jam Kredit

1

BOLA JARING

UKS1011

1

2

BOLA SEPAK

UKS1021

1

3

BOLA TAMPAR

UKS1031

1

4

BADMINTON

UKS1041

1

5

BOLA BALING

UKS1051

1

6

BOLA LISUT

UKS1061

1

7

GOLF

UKS1071

1

8

TENIS

UKS1081

1

 1. Uniform

Bil.

Nama Kursus

Kod Kursus

Jam Kredit

1

BULAN SABIT MERAH

UKU1011

1

2

PENGAKAP

UKU1021

1

3

PERTAHANAN AWAM (APM)

UKU1031

1

4

WATANIAH

UKU1041

1

5

SUKSIS

UKV1012

2

6

PALAPES TENTERA LAUT

UKV1022

2

 1. Seni Persembahan

Bil.

Nama Kursus

Kod Kursus

Jam Kredit

1

GAMELAN

UKP1011

1

2

KOIR

UKP1021

1

3

TARIAN TRADISIONAL

UKP1031

1

4

TEATER

UKP1041

1

 1. Pengurusan dan Keterampilan Diri

Bil.

Nama Kursus

Kod Kursus

Jam Kredit

1

PENGURUSAN ORGANISASI

UKD1011

1

2

PENGUCAPAN AWAM

UKD1021

1

3

KEPIMPINAN DAN MOTIVASI

UKD1031

1

 1. Daya Usaha dan Inovasi

Bil.

Nama Kursus

Kod Kursus

Jam Kredit

1

REKABENTUK WEBLOG

UKI1011

1

2

FOTOGRAFI

UKI1021

1

    

     Nota : *Tertakluk pada perubahan dari semasa ke semasa. (sila rujuk Pusat Ko-Kurikulum)

STATISTIK

(i) Bilangan pelajar kursus ko-kurikulum berkredit mengikut teras Semester Februari Sesi 2017/2018

 

UNIT UNIFORM

SINGKATAN

BILANGAN

Kor Sukarelawan Polis Siswa/Siswi

Kor SUKSIS

191

Pasukan Siswa APM

PSAPM

70

Pasukan Latihan Pegawai Simpanan

PALAPES (L)

60

Bulan SabIt Merah Malaysia

BSMM

48

Pasukan Askar Wataniah

Wataniah

198

JUMLAH

567 orang

(ii) Bilangan pegawai kadet badan beruniform Semester Februari Sesi 2017/2018

(ii) Bilangan pegawai kadet badan beruniform mengikut kampus Semester Februari Sesi 2017/2018

 

 

Please publish modules in offcanvas position.